Forretningerne
.

England 2010. Våbenforretninger

Der var alle slags våben tilsalg.