.

Kulturnatten 2011.

Her ser vi Finn´s Willys på motorvejen.